Minmi_cafe

Taux de réponse

Points Rapidité

stop watch
Niveau 49

Langue maternelle Points Qualité

Japonais Natif
12746 Pts
Haut 0.09%
gift box image
Gift
gift box image × 1

Langue maternelle

  • Japonais Natif

Langue qui vous intéresse

  • Anglais (USA)
  • Vietnamien
  • Indonésien

Pays ou région qu'ils connaissent bien

du Japon

Pays et régions qui vous intéressent

  • du États Unis
  • du Indonésie
  • du Vietnam
  • du Nouvelle Zelande
  • du Ukraine
  • du Royaume-unis

Présentez-vous

Tôi là người Nhật và đang học tiếng Việt.
Dạo này tôi nghĩ là tại của mình dùng để trang trí bởi vì đối với tôi phát âm tiếng Việt rất khó.
Cảm ơn các bạn tại vì mỗi người lúc nào giúp tôi rất nhiều.